تست قابلیت رشد

تست قابلیت رشد جهت بررسی قابلیت رشد میکروارگانیسم‌های مختلف مانند انواع باکتری و قارچ بر روی محیطهای کشت مورد استفاده در آزمون محیط‌های کشت مورد استفاده در آزمون استریلیتی، آزمون بایوبردن و تست میکروبی اتاق تمیز نیاز است که قابلیت رشد تمامی محیط‌های کشت مورد استفاده در این روش‌ها بررسی گردد.

 

کد ATCCنام سویه
ATCC 6538Staphylococcus aureus
ATCC 9027Pseudomonas aeruginosa
ATCC 6633Bacillus subtilis
ATCC 10231Candida albicans
ATCC 16404Aspergillus brasiliensis

 

اگر محیط کشت اختصاصی باشند باید بتوانند مانع از رشد سایر میکروارگانیسم ها بشوند.

به آزمونی که به منظور بررسی قابلیت رشد محیط های کشت مورد استفاده قرار میگیرد، آزمون قابلیت رشد یا growth promotion test یا همان GP test گفته میشود.

در آزمایشگاه نیکوفارمد محیط های کشت خریداری شده با استفاده از سویه های مرجع دارای کد ATCC و همینطور محیط های مرجع مورد تایید سازمان ملی استاندارد، نظر قابلیت رشد  مورد بررسی  قرار میگیرند.

انجام آزمون قابلیت رشد

آزمون قابلیت رشد به دو صورت کمی و کیفی مطابق استاندارد های USP و ISO در آزمایشگاه نیکوفارمد به انجام میرسد. برای بررسی قابلیت رشد از کمترین مقدار (۱۰۰ cfu) میکروارگانیسم هدف استفاده می‌شود.

  • قابلیت انتخابی بودن (Selectivity)  Sf
  • بررسی مهار شدن (عدم رشد) میکروارگانیسم غیرهدف
  • محیطهای کشت انتخابی علاوه بر قابلیت رشد، باید قادر باشند رشد میکروارگانیسم‌های غیرهدف را مهار کنند.
  • برای بررسی قابلیت انتخابی بودن از مقادیر زیاد (۱۰۰۰۰ cfu) میکروارگانیسم غیرهدف استفاده می‌شود.
  • قابلیت اختصاصی بودن

بررسی قابلیت افتراق بین کلنی‌های میکروارگانیسم‌های هدف و غیرهدف و اثبات اینکه میکروارگانیسم‌های غیرهدف در شرایط تعیین شده، همان مشخصات ظاهری میکروارگانیسم‌های هدف را نشان نمی‌دهند.

روشهای آزمون عملکرد محیط‌های کشت جامد عمومی، انتخابی، اختصاصی روش کیفی

۱ ml

۱ µlمیکروارگانیسمروش
۱۰۴  cfu۱۰۲  cfuهدفقابلیت رشد
۱۰۶ -۱۰۵  cfu۱۰۴-۱۰۳ cfuغیرهدفقابلیت انتخابی بودن
۱۰۶  cfu۱۰۴  cfuغیرهدفقابلیت اختصاصی بودن

آزمون قابلیت رشد

 

 

سویه‌های مورد استفاده در آزمون قابلیت رشد (Growth promotion test)

آزمون رشد دهندگی یا قابییت رشد باید در مورد هر بچ از محیط‌های کشت مورد استفاده، طبق جدول شماره ۱ انجام شود. برا این منظور ظروف حاوی محیط‌های کشت را با سوسپانسیونی حاوی حداکثر ۱۰۰ CFU/ml میکروارگانیسم تلقیح کرده و در شرایط مناسب گرمخانه‌گذاری کنید.

برای این منظور از سویه‌های زیر استفاده گردید. سویه‌ها از بانک سلولس انستیتوپاستور ایران، پژوهشگاه ژنتیک، بانک سلولی ایران و پژوهشگاه رویان و مرکز کلکسيون میکروارگانیسم های صنعتی خریداری شده‌اند.

 

جدول ۱٫ سويه‌هاي میکروارگانیسم‌هاي مناسب براي استفاده درآزمون رشد دهندگی شرکت نیکوفارمد آریا

محل تهیه سویهگرمخانه گذاریمعیار پذیرشکد ATCCکد WDCMمحیط کشتنام سویه
انستیتوپاستور ایران۴۸ h /35  ۷۲ h /30Pr>0.7

کدورت

ATCC 6538TSA

TSB

Staphylococcus aureus
سازمان ملی استاندارد۴۸ h /35  ۷۲ h /30Pr>0.7

کدورت

ATCC 25923۰۰۰۳۴TSA

TSB

Staphylococcus aureus
سازمان ملی استاندارد۴۸ h /35  ۷۲ h /30Pr>0.7

کدورت

ATCC 27853۰۰۰۲۵TSA

TSB

Pseudomonas aeruginosa
انستیتوپاستور ایران۴۸ h /35  ۷۲ h /30Pr>0.7

کدورت

ATCC 9027TSA

TSB

Pseudomonas aeruginosa
سازمان ملی استاندارد۴۸ h /35  ۷۲ h /30

۲۴ h /35

Pr>0.7

کدورت

تشکیل حلقه اندول

ATCC 25922۰۰۰۱۳TSA

TSB

PW

Escherichia coli
سازمان ملی استاندارد۵ days /30Pr>0.7ATCC 16404۰۰۰۵۳SDAAspergillus brasiliense
سازمان ملی استاندارد۵ days /30Pr>0.7ATCC 10231۰۰۰۵۴SDACandida albicans
سازمان ملی استاندارد۴۸ h /35  ۷۲ h /30Pr>0.7

کدورت

ATCC 13124۰۰۰۰۷TSA

TSB

Bacillus subtilis
انستیتوپاستور ایران۴۸ h /35  ۷۲ h /30Pr>0.7

کدورت

ATCC 6633TSA

TSB

Bacillus subtilis
سازمان ملی استاندارد۲۱ h /37کدورتATCC 13124۰۰۰۰۷FTMClostridium perfringens

توضیحات: به منظور مشخص نمودن کد ATCC بر اساس کد WDCM با استفاده از وب سایت زیر عمل میگردد:

Refs.wdcm.org

به این منظور شرکت نیکوفارمد آریا در کنار انجام خدمات آزمون استریلیتی، بایوبردن و میکروبی اتاق تمیز، اقدام به فروش محیط‌های کشت با برگه آنالیز قابلیت رشد (growth-promotion) نموده است تا شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی بتوانند از یک محیط کشت مطمئن جهت انجام تست‌های خود استفاده نمایند.

 

 دیگر تستهای آزمایشگاه تخصصی نیکوفارمد

تست سمیت سیستماتیک

تست سمیت سلولی

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *