تست باقیمانده اتیلن اکساید

پایش چمبر اتیلن اکساید

/
یکی از روش های متداول در استریل کردن محصولات پزشکی استفاده از گاز…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

آزمون سمیت ژنی

/
آزمون سمیت ژنی یا ژنتیکی (Genotoxicity) یکی از مجموعه آزمون‌های زی…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

آزمون چسبندگی سلولی

/
آزمون چسبندگی سلولی (Cell adhesion)   چسبندگی سلولی فرآیندی است که طی…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

آزمون خون سازگاری

/
آزمون خون سازگاری (Hemocompatibility)   بدن انسان به طور میان…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

آزمون تب زایی

/
آزمون تب زایی در خرگوش (Pyrogen test) آزمون تب زایی یا بررسی پیروژ…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

باقی مانده استالدهید در ظروف PET

/
تعیین استالدهید باقی مانده در بطری ها و ظروف پلی اتیلن ترفتالات…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

پایش اتاق تمیز

/
  پایش اتاق تمیز (Clean Room Validation) که کنترل کی…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

کالیبراسیون هودهای بیولوژیک

/
کالیبراسیون هودهای بیولوژیک یا (Biosafety Cabinet Calibration) به م…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

تست میکروبی گیاهان دارویی

/
تست میکروبی گیاهان دارویی که در آزمایشگاه تخصصی نیکوفارمد آریا انجام میگیرد …
تست باقیمانده اتیلن اکساید

تست میکروبی مکمل دارویی- پروبیوتیک

/
پروبیوتیک ها، میکروارگانیسم های زنده ای هستند که هرگاه به م…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

تست میکروبی شیر و فراورده های آن

/
تست میکروبی شیر از این جهت اهمیت دارد که شیر علاوه بر اینکه یک ماده مغذی است، میتواند ایجاد کننده ی یک محیط مناسب برای رشد انواع ارگانیسم ها باشد.
تست باقیمانده اتیلن اکساید

تست باقیمانده اتیلن اکساید

/
هدف از تست باقیمانده اتیلن اکساید ، تعیین میزان باقیمانده گاز…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

میکرو ارگانیسم های اختصاصی و شناسایی آنها

/
این گروه از باکتری ها زیر مجموعه ای از خانواده انتروباکتریاسه هستند که اختصاصا قادر به تخمیر قند لاکتوز و تولید اسید و گاز و رشد در دمای ۴۴ درجه می باشند.
تست باقیمانده اتیلن اکساید

آزمون اثر ضد باکتری با استفاده از روش انتشار مستقیم دیسک

/
لزوم انجام آزمون اثر ضد باکتری با استفاده از روش انتشار مستق…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

بررسی خاصیت ضد باکتریایی ضد عفونی کننده های دست

/
آزمون بررسی خاصیت ضد باکتریایی ضد عفونی کننده های دست از جمله…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

بررسی خاصیت ضد باکتری ضد عفونی کننده شیمیایی

/
  آزمون باکتری کشی ضدعفونی کننده های عمومی مواد ضدعفونی ک…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

سمیت سیستمیک

/
آزمون سمیت سیستمیک چیست؟ آزمون سمیت سیسمیک که در چهار طبق…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

آزمون کاشت

/
آزمون کاشت چیست؟ آزمون کاشت مطابق استاندارد ۶-۱۰۹۹۳ انجام میگ…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

تست سمیت سلولی

/
یکی از روش‌های تست سمیت سلولی برای سنجش میزان مرگ سلولی روش MTT…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

آزمون تحریک زایی

/
تست تحریک زایی چیست؟ تست تحریک زایی چیست و لزوم انجام این تست بر…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

آزمون حساسیت زایی

/
انجام آزمون حساسیت زایی آزمون حساسیت زایی مطابق استاندارد ۱۰-۱۰۹۹۳ ا…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

تست قابلیت رشد

/
تست قابلیت رشد جهت بررسی قابلیت رشد میکروارگانیسم‌های مختلف مانن…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

تست پایداری تسریع شده

/
تست پایداری محصول تست پایداری محصول و بسته بندی از جمله خدمات آزم…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

تست میکروبی اتاق تمیز

/
تست میکروبی اتاق تمیز (Clean room Microbial test) تست میکروب…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

تست تب زایی به روش LAL

/
تست اندوتوکسین ( تب زایی ) به روش LAL تست اندوتوکسین یا تست تب زایی …
تست باقیمانده اتیلن اکساید

صحه گذاری بایوبردن

/
آزمون بایوبردن   آزمون بایوبردن بر اساس استاندارد  ISO 11…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

صحه گذاری استریلیتی

/
آزمون و صحه‎گذاری استریلیتی (Sterility test) آزمون استریلیتی و…
تست باقیمانده اتیلن اکساید

آزمون زیست سازگاری

/
آزمون زیست سازگاری چیست؟ آزمون زیست سازگاری یا Biocompatibility ی…