آزمون میکروبی، مجموعه‌ای از آزمایش‌های گوناگون است که برای شناسایی، شمارش و ارزیابی میکروارگانیسم‌ها در یک ماده یا محیط خاص انجام می‌شود.

آزمون های میکروبی در آزمایشگاه میکروبیولوژی مجموعه آزمایشگاه‌های همکار نیکوفارمد ویژگی‌های میکروبیولوژیکی نمونه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. اغلب آزمون‌های میکروبیولوژیکی بیانگر تاریخچه ارتباط نمونه مورد بررسی با میکروارگانیسم‌ها است.f/آزمایشگاه میکروبیولوژی

کاربرد های آزمون میکروبی

با توجه به این که هر دسته از نمونه‌ها از نظر نوع و میزان آلودگی‌های زیستی اهمیت متفاوتی دارند، آزمون‌های مختلفی برای این منظور در نظر گرفته شده است.

نمونه‌های مورد بررسی در آزمایشگاه میکروبیولوژی را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:

 • نمونه‌های مرتبط با محیط و صنایع
 • نمونه‌های غذایی
 • فراورده‌های آرایشی و بهداشتی
 • تجهیزات پزشکی (استریل و غیراستریل)
 • فراورده‌های دارویی غیراستریل و مکمل‌ها
 • فراورده‌های دارویی استریل

مقالات بیشتر:

 

تست تعیین بار میکروبی

تست بایوبردن

انواع آزمون های میکروبی

آزمون های میکروبی شامل طیف گسترده ای از آزمون های شمارش و تعیین اختصاصی میکروارگانیسم ها در محصولات سلامت محور می باشد که بر روی محصولات استریل ، غیر استریل انجام میشود.

مجموعه آزمایشگاه نیکوفارمد آریا آزمون های میکروبی را طبق استاندارد های معتبر اروپا ، آمریکا و ایران مطابق با الزامات سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد به انجام میرساند.

آزمون های میکروبی شامل:

 • شمارش باکتریایی و قارچ (تعیین بار میکروبی) 
 • تعیین بار میکروبی دارو (تشخیص اختصاصی میکروارگانیسم‌ها)
 • بررسی فعالیت ضدمیکروبی ضدعفونی کننده‌های دست
 • بررسی فعالیت ضدمیکروبی شوینده‌ها
 • بررسی فعالیت ضدمیکروبی ضدعفونی کننده‌ها
 • بررسی فعالیت ضدمیکروبی به روش انتشار دیسک
 • ارزیابی حداقل غلظت مهارکننده/ کشنده باکتری (MIC-MBC)
 • آزمون مایکوپلاسما  (به روش کشت)
 • آزمون مایکوپلاسما  (به روش PCR)
 • تست استریلیتی دارو
 • تست استریلیتی تجهیزات پزشکی
 • تب زایی اندوتوکسین(lal) دارویی
 • تب زایی اندوتوکسین(lal)  تجهیزات پزشکی

آزمایشگاه نیکوفارمد با دارا بودن اتاق تمیز کلاس A  تنها آزمایشگاهی است که در ایران قابلیت انجام آزمون های استریلیتی را داراست.

آزمون میکروبی

در اغلب آزمون‌های میکروبی بخشی از نمونه یا عصاره آن به محیط‌ کشت میکروبی منتقل شده و برای مدت زمان مشخصی در دمای مناسب نگهداری می‌شود. در طی این دوره زمانی میکروارگانیسم‌های موجود تکثیر یافته و با چشم غیرمسلح قابل شناسایی می‌شوند.

بیشتر آزمایش‌های میکروبیولوژیکی بر ارزیابی میزان آلودگی نمونه‌ها متمرکز می‌شود. بر اساس نوع نمونه مورد بررسی، میزان بار میکروبی برای آن مشخص می‌شود. به عنوان مثال میزان شمارش کلی میکروبی مجاز برای نمونه شیر پاستوریزه طبق قوانین ملی کمتر از 104×5/7 باکتری در میلی‌لیتر است. بنابراین نمونه‌های شیر پاستوریزه مورد بررسی در آزمایشگاه چنان چه دارای شمارش کلی میکروبی بیش از 104×5/7 باکتری در میلی‌لیتر باشد از نظر میکروبی مردود در نظر گرفته می‌شود. روش‌های اصلی برای شمارش میکروبی شامل روش ریختن در پلیت (روش کشت مستقیم)، روش فیلتراسیون (کشت غیرمستقیم) و روش بررسی بیشترین تعداد محتمل (MPN) است.

شاخص مهم دیگر در آزمون‌های میکروبی شناسایی میکروارگانیسم‌های خاص است. به عنوان مثال باکتری اشریشیا کلی به عنوان شاخص آلودگی با منابع مدفوعی، نباید در یک میلی‌لیتر از شیر پاستوریزه وجود داشته باشد. به بیان دیگر اگر در یک میلی‌لیتر از نمونه‌های شیر پاستوریزه مورد بررسی میکروارگانیسم اشریشیا کلی شناسایی شود، نمونه از نظر میکروبی مردود است.

یکی از آزمون‌های کلیدی و پرکاربرد در فراورده‌های استریل، آزمون استریلیتی است. در این آزمون وجود یا عدم وجود میکروارگانیسم‌های قابل رشد در نمونه بررسی می‌شود. این آزمون دارای 14 روز زمان نگهداری محیط کشت است و در طی این مدت زمان میکروارگانیسم‌های که رشد کندی دارند می‌توانند به خوبی رشد کرده و با بررسی بصری شناسایی شوند.

سایر آزمایشات میکروبی شامل آزمون اندوتوکسین، آزمون بررسی توان رشد و آزمون بررسی کارآیی مواد ضدمیکروبی است.

مجموعه آزمایشگاه‌های همکار نیکوفارمد مجهز به امکانات مناسب جهت انجام کلیه آزمون‌های میکروبی و ارائه نتایج معتبر به مشتریان است.


ایمیل : nikopharmed[a]gmail.com تلفن تماس : 02144184570 موبایل : 09926062450

ارتباط در بستر واتساپ با نیکو فارمد
Close and go back to page
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد نیکوفارمد محفوظ می باشد . | طراحی ، توسعه و سئو 09122452209