دوره جامع تخصصی ایده تا بازار

/
سرفصل‌ها طراحی یک مطالعه امکان سنجی فرآیند اخذ مجوز تو…

دوره آموزشی الزامات تخصصی اخذ مجوز تولید در تجهیزات پزشکی

/
سرفصل‌ها  فرآیند اخذ مجوز تولید  آموزش کلیات ISO13485 ک…

کارگاه آزمون های میکروبی در محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی

/
سرفصل‌ها کلیاتی در خصوص آزمونهای تخصصی میکروبی تعیین بار م…

دوره تخصصی زیست سازگاری

/
  محل برگزاری کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران به سمت کرج، بلوار …

کارگاه آموزش مهارت های عمومی میکروبیولوژی

/
  کارگاه های آموزشی میکروبیولوژی که توسط شرکت نیکوفارمد آری…

کارگاه آموزش مهارت های پیشرفته میکروبیولوژی

/
  سرفصلهای کارگاه آموزش مهارت های پیشرفته میکروبیولوژی …

کارگاه آموزش مهارتهای حرفه‌ای میکروبیولوژی

/
    سرفصل‌های کارگاه آموزش مهارتهای حرفه‌ای میک…