روشهای آزمایشگاهی کنترل کیفی دارو

روشهای آزمایشگاهی کنترل کیفی دارو

/
در این مقاله روشهای آزمایشگاهی کنترل کیفی دارو که برای تولید و یا خرید محصولات دارویی که توسط آزمایشگاههای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته شده است.
روشهای آزمایشگاهی کنترل کیفی دارو

Settle Plate

/
پلیت های استاندارد به منظور پایش میکروبی پلیت‌های میکروبی در سایز استاندارد ۹ سانتی‌متر به م…
روشهای آزمایشگاهی کنترل کیفی دارو

Contact plate

/
پلیت های استاندارد به منظور پایش میکروبی سطوح و ابزارآلات پلیت‌های میکر…
روشهای آزمایشگاهی کنترل کیفی دارو

حداقل تعداد مورد نیاز برای نمونه برداری از محصولات تولیدی

/
نمونه برداری از محصولات تولید شده در حوزه‌های دارو، مکمل، تجه…
روشهای آزمایشگاهی کنترل کیفی دارو

بررسی خاصیت ضد باکتریایی ضد عفونی کننده های دست

/
آزمون بررسی خاصیت ضد باکتریایی ضد عفونی کننده های دست از جمله…