ضد عفونی کننده شیمیایی


 بررسی خاصیت ضد باکتری ضد عفونی کننده شیمیایی
 
آزمون باکتری کشی ضدعفونی کننده های عمومی

مواد ضدعفونی کنندهای که در صنعت و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد از نظر پتانسیل از بین برندگی میکروارگانیسمها متفاوت می باشد به طوری که برخی از ضدعفونی کنندهها دارای خاصیت ضدعفونی کنندگی قوی تری نسبت به سایر ضدعفونی کنندهها هستند.

m/ضد عفونی کننده شیمیایی

این امر باعث ایجاد این سؤال در ذهن میشود که کدامیک از ضدعفونی کنندهها توانایی بالاتری در از بین برندگی میکروارگانیسمها دارند لذا نیاز است که مواد ضدعفونی کننده که توسط شرکتهای مختلف تولیدشده اند توسط یک آزمون استاندارد و در شرایط یکسان ارزیابی گردند.
مواردی ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی مشخص میکند

به منظور ارزیابی خاصیت ضدباکتری آنها مورد بررسی قرار گردد تا مشخص شود که:

    کدامیک از ضدعفونی کنندهها دارای ماندگاری بالاتری نسبت به سایرین هستند.
    کدامیک از ضد عفونی کنندهها نسبت به سایرین سریع الاثرتر هستند.
    کدامیک از ضدعفونی کنندهها در غلظتهای پایین تر خاصیت ضد باکتریایی خود را حفظ می کنند.

این روش مطابق استاندارد ISO NF EN 1040 در آزمایشگاه میکروبی شرکت نیکوفارمد آریا اجرا میگردد. هدف از این آزمون تعيين روش آزمون و حداقل الزامات فعاليت پايه باكتری كشی فرآوردههای گندزدا و ضدعفونی كننده شيميايی است كه هنگام رقيق شدن با آب يكنواختی پايداری را از نظر فيزيكی ايجاد میكنند. اين فرآوردهها را تنها میتوان در غلظت های ۸۰% و يا كمتر مورد آزمون قرار داد.

این روش اجرایی برای انواع دارو و وسایل پزشکی یکبار مصرف با خاصیت ضد باکتریایی، کاربرد دارد. این آزمون برای مواد فعال (جرمكشهای ضدباكتری) و تركيبات در حال طراحی و توسعه ضدعفونی كنندهها و گندزداهای مورد مصرف در غذا، صنعت، سرويسهای خانگی، سازمانی و نيز در فضاهای پزشكی و دامپزشكی كاربرد دارد. همچنين اين استاندارد برای ارزيابی ضدعفونی كنندهها و گندزداهای شيميايی، هنگامی كه استاندارد خاص ديگری در دسترس نباشد، كاربرد دارد.

روش کار  تست ضد باکتری ضد عفونی کننده شیمیایی

در این آزمون، مدت زمان تماس میکروارگانیسم با ماده، دمای انجام آزمون و نوع باکتری مورد آزمون متغیرهایی هستند که در نتیجه ی آزمون تاثیر گذار میباشند که با توجه به حداقل الزامات آزمون و در صورت درخواست مشتریان محترم قابلیت تغییر دارد. در این آزمون خاصیت ضدباکتریایی مواد با استفاده از میکروارگانیسمهای Staphylococcus aureus، pseudomonas aeruginosa درمدت زمان های “۱،۳۰، ۵ و۱۰ دقیقه انجام می گردد.

اهمیت تست آنتی باکتریال مواد ضد عفونی کننده شیمیایی

اثر بخشی ضد عفونی کننده های شیمیایی مختلف در اصطلاحاتی که برای توصیف آنها استفاده می شود منعکس می شود. ضد عفونی کننده های شیمیایی بر اساس قدرت فعالیت خود دسته بندی می شوند، هر دسته منعکس کننده انواع میکروب ها و ویروس ها هستند که ضد عفونی کننده های مختلف در برابر آنها موثر است.

میکروب کش های سطح بالا با استفاده در مدت طولانی توانایی از بین بردن سلول های رویشی، قارچ ها، ویروس ها و آندوسپورها را دارند. میکروب کش های سطح متوسط ​، همانطور که از نام آنها پیداست، در برابر آندوسپورها و ویروس های خاص موثر نیستند و میکروب کش های سطح پایین، فقط سلول های رویشی و برخی ویروس های پوششی را از بین میبرند و در برابر آندوسپورها بی اثر هستند. با این حال، چندین شرایط محیطی بر قدرت یک ماده ضد میکروبی و اثربخشی آن تأثیر میگذارد.

به عنوان مثال ، مدت زمان قرار گرفتن در معرض از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اثربخشی بیشتر باعث افزایش اثر می شود. همچنین غلظت ماده شیمیایی نیز مهم است، زیرا غلظت های بالاتر نسبت به غلظت های پایین موثرتر هستند. دما ،pH  و سایر عوامل نیز می توانند بر قدرت یک ماده ضدعفونی کننده تأثیر بگذارند. برای تعیین اثر بخشی هر ماده شیمیایی باید تحت پروتوکل استاندارد پیش رفته تا امکان مقایسه قدرت هر کدام وجود داشته باشد.


ایمیل : nikopharmed[a]gmail.com تلفن تماس : 02144184570 موبایل : 09926062450

ارتباط در بستر واتساپ با نیکو فارمد
Close and go back to page
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد نیکوفارمد محفوظ می باشد . | طراحی ، توسعه و سئو 09122452209