سمیت سیستمیک


آزمون سمیت سیستمیک چیست؟

آزمون سمیت سیسمیک که در چهار طبقه سمیت سیستمیک حاد، سمیت سیستمیک تحت حاد، سمیت سیستمیک مزمن و سمیت سیستمیک تحت مزمن، همگی مطابق استاندارد ۱۱-۱۰۹۹۳ انجام میگیرند.

هدف از انجام آزمون سمیت سیستماتیک ، اثرات مضر بالقوه قرار گرفتن در معرض یک یا چند ماده در مدله‌ای حیوانی است.

 
روشهای آزمون سمیت سیستماتیک

روش های آزمون عبارتد از:
۱٫ بررسی سمیت سیستمیک حاد (<24 ساعت) که به صورت دهان / پوست / استنشاق / داخل وریدی برسی می‌گردد
۲٫ بررسی سمیت سیستمیک تحت حاد (<24 ساعت) که به صورت دهان / پوست / استنشاق / داخل وریدی برسی می‌گردد
۳٫ آزمون سمیت سیستمیک تحت مزمن (>24 ساعت و <10% از کل طول عمر حیوان مورد آزمایش) که به صورت دهان / پوست / استنشاق / داخل وریدی بررسی می‌گردد
۴٫ سمیت سیستمیک مزمن (>10% از کل طول عمر حیوان مورد آزمایش)
مطابق استاندارد ISO 10993-1:2018، کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی سطحی شامل تجهیزات و یا ملزوماتی که با غشای موکوزی با مدت تماس بیش‌تر ۲۴ ساعت در تماس هستند و یا سطوح آسیب دیده مانند زخم با هر مدت تماس ملزم به انجام آزمون سمیت سیستماتیک حاد می‌باشند. همچنین کلیه تجهیزات پزشکی در ارتباط با مسیر خون غیر مستقیم، بافت، استخوان، دندان و گردش خون و کلیه تجهیزات کاشتنی شامل تجهیزات در ارتباط با بافت یا استخوان و یا خون، هستند ملزم به انجام آزمون سمیت سیستمیک حاد می‌باشند.

 
بررسی سمیت سیستمیک حاد

به منظور بررسی سمیت سیستمیک تحت حاد، سمیت سیستمیک تحت مزمن و سمیت سیستمیک مزمن مطابق استاندارد ISO 10993-1:2018 به جدول لیست استانداردهای مورد نیاز جهت آزمون‌ زیست‌ سازگاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مطابق استاندارد ۱۰۹۹۳-۱ ویرایش ۲۰۱۸ در قسمت آزمون‌های زیست سازگاری شرکت نیکوفارمد آریا مراجعه نمایید.
مراحل انجام آزمون مطابق استاندارد ISO 10993-11 به صورت زیر می‌باشد
۱٫ تزریق نمونه:
روش‌های تزریق نمونه در سمیت سیستماتیک عبارتند از: دهانی، پوستی و داخل وریدی که در شکل زیر نشان داده شده است.

۲٫ بررسی آناتومی پاتولوژیک برای بافت شناسی

۳٫ جداسازی بافت‌ها برای مطالعات بافت شناسی


ایمیل : nikopharmed[a]gmail.com تلفن تماس : 02144184570 موبایل : 09926062450

ارتباط در بستر واتساپ با نیکو فارمد
Close and go back to page
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد نیکوفارمد محفوظ می باشد . | طراحی ، توسعه و سئو 09122452209