تست اندوتوکسین


 تست تب زایی به روش LAL چیست؟

تست تب زایی به روش LAL (Limulus Amebocyte Lysate) یک روش برای تشخیص وجود اندوتوکسین‌های باکتریایی در محصولات پزشکی و دارویی است. این اندوتوکسین‌ها می‌توانند باعث واکنش‌های تب‌زا در انسان شوند، بنابراین اطمینان از عدم حضور آن‌ها در محصولات پزشکی بسیار مهم است.

LAL یک آنزیم است که از خون خرچنگ نعل اسبی (Limulus polyphemus) استخراج می‌شود. این آنزیم در حضور اندوتوکسین‌ها واکنش نشان داده و موجب لخته شدن می‌شود. به این ترتیب، با استفاده از تست LAL می‌توان وجود اندوتوکسین‌ها را به سرعت و با دقت تشخیص داد.

 مراحل انجام تست LAL


1. تهیه نمونه: نمونه‌ای از محصول مورد آزمایش (مثلاً دارو، آب تزریقی و غیره) تهیه می‌شود.
2. اضافه کردن LAL: محلول LAL به نمونه اضافه می‌شود.
3. واکنش: نمونه و LAL به مدت مشخصی در دمای مناسب قرار داده می‌شوند تا واکنش بین LAL و اندوتوکسین‌ها (در صورت وجود) انجام شود.
4. ارزیابی نتیجه: نتیجه بر اساس لخته شدن یا عدم لخته شدن محلول ارزیابی می‌شود. اگر لخته‌ای تشکیل شود، نشان‌دهنده حضور اندوتوکسین‌ها است.

انواع تست LAL


سه نوع اصلی تست LAL وجود دارد:
- Gel-clot method: قدیمی‌ترین روش که بر اساس تشکیل یا عدم تشکیل لخته ارزیابی می‌شود.
- Turbidimetric method: بر اساس کدورت محلول پس از واکنش LAL با اندوتوکسین‌ها ارزیابی می‌شود.
- Chromogenic method: بر اساس تغییر رنگ محلول پس از واکنش LAL با اندوتوکسین‌ها ارزیابی می‌شود.

کاربردهای تست LAL


تست LAL در صنایع داروسازی، تجهیزات پزشکی، تولیدات بیولوژیکی و آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شود تا اطمینان حاصل شود که محصولات عاری از اندوتوکسین‌های باکتریایی هستند و ایمنی بیماران تضمین شود.

تست تب زایی به روش LAL تست اندوتوکسین ( تب زایی ) به روش LAL تست اندوتوکسین یا تست تب زایی بر طبق USP 41 بخش ۸۵ برای محصولات دارویی و بخش ۱۶۱ برای تجهیزات پزشکی انجام می‌گیرد. به طور كلي برای تست اندوتوکسین یا تب زایی باید بدانید که اندوتوكسين‌ ها بخش‌هايي از ديواره سلولي باكتريهاي گرم منفي هستند که از اوايل دهه ۱۹۰۰ميلادي به خاطر اثرات گرمازايي خود (تب القايي) شناخته شده‌اند و اهميت آنها به علت تاثير بر سيستم ايمني مي‌باشد. اندوتوكسين‌ ها اغلب به خاطر ساختار خود كه شامل يك بخش ليپيدي (چربي، بخش تحريك كننده سيستم ايمني، داراي كمترين تنوع) و يك بخش پلي‌ساكاريدي (بخش متمايز كننده هر سويه، داراي تنوع بالا در طول زنجيره) مي‌باشند، ليپو پليساكاريد LPS ناميده ميشوند.

اندو توکسین ها معمولاً در فاز لگاریتمی (Exponential growth) رشد باکتری ها ترشح می شوند و قاعدتاً هم از باکتری های زنده تولید می شوند اما همانطور که گفته شد در برخی موارد مانند باکتری دیفتری ، توکسین پس از لیز باکتری در محیط آزاد می‌شود. تست تب زایی عاملی مهم برای جلوگیری از مرگ افراد این عوامل تب‌ زا به دلیل ایجاد حساسیت در بدن افراد به شدت می‌توانند خطرناک باشند و حتی سبب مرگ فرد شوند. از این رو تشخیص آنها و انجام تست تب زایی قبل از استفاده از محصولات حوزه پزشکی ضروری است.در تست اندوتوکسین یا تب زایی به روش LAL غلظت بحرانی برای اندوتوکسین‌ ها در سیستم‌های آزمون برون‌تنی، بر اساس سیستمی که به کار می‌روند متغییر است. مقدار ۰٫۰۱ng اندوتوکسین، IL-1 و TNF را در ماکروفازهای انسانی فعال می‌کند. در حالی که مقدار ۰٫۰۴۸ng اندوتوکسین، پاسخ‌های زیستی نامحسوسی را در سلول‌های دندریتیک انسان یا سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی القا می‌کند.

تست تشخیص تب‌زایی به صورت Invivo و اغلب به شیوه LAL Gel-clot انجام می‌گیرد. در تست اندوتوکسین (تب زایی) به روش LAL، اندوتوکسین‌ها فاکتوری را در عصاره خونی آبی رنگ خرچنگ نعل اسبی limulus amebocyte lysate (LAL)  فعال می‌کنند. تصاویر مرتبط به تست اندوتوکسین تست تب زایی به روش LAL این امر در تست تب زایی موجب یک آبشار پروتئولیتیک می‌شود. آنزیم انعقادی که به وسیله یکی از فاکتورهای فعال شده و از یک آنزیم پیش انعقادی آزاد می‌شود، پروتئولیز کواگولوژن را در LAL کاتالیز می‌کند و قطعات به دست آمده که کواگولین‌ها هستند، از طریق باند دی‌ سولفیدی به طورخود به‌ خودی به یکدیگر متصل می‌شوند و درنتیجه باعث کدورت LAL می‌شوند. در نهایت نیز یک لخته ژلی تشکیل می‌شود. تشکیل لخته پس از واژگونی لولی‌های آزمایش به وسیله چشمی تعیین می‌شود.  

کاربردهای تست اندوتوکسین

  • کنترل کیفیت محصولات دارویی و بیولوژیکی: برای اطمینان از اینکه این محصولات عاری از اندوتوکسین هستند که می تواند باعث تب و سایر عوارض جانبی در انسان شود.

  • آزمایش تجهیزات پزشکی: برای اطمینان از اینکه این تجهیزات عاری از اندوتوکسین هستند که می تواند باعث عفونت و سایر عوارض جانبی در بیماران شود.

  • آزمایش مواد غذایی و آشامیدنی: برای اطمینان از اینکه این محصولات عاری از اندوتوکسین هستند که می تواند باعث مسمومیت غذایی شود.

  • تحقیقات علمی: برای مطالعه اثرات اندوتوکسین بر بدن و مکانیسم های ایجاد تب و سایر علائم.

عوامل موثر بر نتایج تست اندوتوکسین

  • نوع اندوتوکسین: اندوتوکسین از باکتری های مختلف گرم منفی ساختارهای متفاوتی دارد و ممکن است به طور متفاوتی با LAL واکنش نشان دهد.

  • حساسیت LAL: حساسیت LAL می تواند بسته به نوع LAL و شرایط آزمایش متفاوت باشد.

  • غلظت اندوتوکسین: هرچه غلظت اندوتوکسین در نمونه بیشتر باشد، احتمال مثبت شدن تست بیشتر می شود.


ایمیل : nikopharmed[a]gmail.com تلفن تماس : 02144184570 موبایل : 09926062450

ارتباط در بستر واتساپ با نیکو فارمد
Close and go back to page
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد نیکوفارمد محفوظ می باشد . | طراحی ، توسعه و سئو 09122452209