بررسی خاصیت ضد باکتری ضد عفونی کننده شیمیایی

 

آزمون باکتری کشی ضدعفونی کننده های عمومی

مواد ضدعفونی کنندهای که در صنعت و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد از نظر پتانسیل از بین برندگی میکروارگانیسمها متفاوت می باشد به طوری که برخی از ضدعفونی کنندهها دارای خاصیت ضدعفونی کنندگی قوی تری نسبت به سایر ضدعفونی کنندهها هستند.

این امر باعث ایجاد این سؤال در ذهن میشود که کدامیک از ضدعفونی کنندهها توانایی بالاتری در از بین برندگی میکروارگانیسمها دارند لذا نیاز است که مواد ضدعفونی کننده که توسط شرکتهای مختلف تولیدشده اند.

مواردی ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی مشخص میکند

به منظور ارزیابی خاصیت ضدباکتری آنها مورد بررسی قرار گردد تا مشخص شود که:

  1. کدامیک از ضدعفونی کنندهها دارای ماندگاری بالاتری نسبت به سایرین هستند.
  2. کدامیک از ضد عفونی کنندهها نسبت به سایرین سریع الاثرتر هستند.
  3. کدامیک از ضدعفونی کنندهها در غلظتهای پایین تر خاصیت ضد باکتریایی خود را حفظ می کنند.

این روش مطابق استاندارد ISO NF EN 1040 در آزمایشگاه میکروبی شرکت نیکوفارمد آریا اجرا میگردد. هدف از این آزمون تعيين روش آزمون و حداقل الزامات فعاليت پايه باكتری كشی فرآوردههای گندزدا و ضدعفونی كننده شيميايی است كه هنگام رقيق شدن با آب يكنواختی پايداری را از نظر فيزيكی ايجاد میكنند. اين فرآوردهها را تنها میتوان در غلظت های ۸۰% و يا كمتر مورد آزمون قرار داد.

این روش اجرایی برای انواع دارو و وسایل پزشکی یکبار مصرف با خاصیت ضد باکتریایی، کاربرد دارد. این آزمون برای مواد فعال (جرمكشهای ضدباكتری) و تركيبات در حال طراحی و توسعه ضدعفونی كنندهها و گندزداهای مورد مصرف در غذا، صنعت، سرويسهای خانگی، سازمانی و نيز در فضاهای پزشكی و دامپزشكی كاربرد دارد. همچنين اين استاندارد برای ارزيابی ضدعفونی كنندهها و گندزداهای شيميايی، هنگامی كه استاندارد خاص ديگری در دسترس نباشد، كاربرد دارد.

روش کار  تست ضد باکتری ضد عفونی کننده شیمیایی

در این آزمون خاصیت ضدباکتریایی مواد با استفاده از میکروارگانیسمهای Staphylococcus aureus، pseudomonas aeruginosa درمدت زمان های “۱،۳۰، ۵ و۱۰ دقیقه انجام می گردد.

تست را پاس کرده است

تست را پاس نکرده است

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *