کارگاه آموزش مهارت های عمومی میکروبیولوژی

/
    سرفصل‌های کارگاه آموزش مهارت های عمومی میکر…

کارگاه آموزش مهارت های پیشرفته میکروبیولوژی

/
  سرفصلهای کارگاه آموزش مهارت های پیشرفته میکروبیولوژی …

کارگاه آموزش مهارتهای حرفه‌ای میکروبیولوژی

/
    سرفصل‌های کارگاه آموزش مهارتهای حرفه‌ای میک…

Settle Plate

/
پلیت های استاندارد به منظور پایش میکروبی پلیت‌های میکروبی در سایز استاندارد ۹ سانتی‌متر به م…

Contact plate

/
پلیت های استاندارد به منظور پایش میکروبی سطوح و ابزارآلات پلیت‌های میکر…

حداقل تعداد مورد نیاز برای نمونه برداری از محصولات تولیدی

/
نمونه برداری از محصولات تولید شده در حوزه‌های دارو، مکمل، تجه…

آزمون اثر ضد باکتری با استفاده از روش انتشار مستقیم دیسک

/
لزوم انجام آزمون اثر ضد باکتری با استفاده از روش انتشار مستق…

بررسی خاصیت ضد باکتریایی ضد عفونی کننده های دست

/
آزمون بررسی خاصیت ضد باکتریایی ضد عفونی کننده های دست از جمله…

بررسی خاصیت ضد باکتری ضد عفونی کننده شیمیایی

/
  آزمون باکتری کشی ضدعفونی کننده های عمومی مواد ضدعفونی ک…

سمیت سیستمیک

/
آزمون سمیت سیستمیک چیست؟ آزمون سمیت سیسمیک که در چهار طبق…

آزمون کاشت

/
آزمون کاشت چیست؟ آزمون کاشت مطابق استاندارد ۶-۱۰۹۹۳ انجام میگ…

تست سمیت سلولی

/
یکی از روش‌های تست سمیت سلولی برای سنجش میزان مرگ سلولی روش MTT…

آزمون تحریک زایی

/
تست تحریک زایی چیست؟ تست تحریک زایی چیست و لزوم انجام این تست بر…

آزمون حساسیت زایی

/
انجام آزمون حساسیت زایی آزمون حساسیت زایی مطابق استاندارد ۱۰-۱۰۹۹۳ ا…

تست قابلیت رشد

/
تست قابلیت رشد جهت بررسی قابلیت رشد میکروارگانیسم‌های مختلف مانن…

تست پایداری تسریع شده

/
تست پایداری محصول تست پایداری محصول و بسته بندی از جمله خدمات آزم…

تست میکروبی اتاق تمیز

/
تست میکروبی اتاق تمیز (Clean room Microbial test) تست میکروب…

تست تب زایی به روش LAL

/
تست اندوتوکسین ( تب زایی ) به روش LAL تست اندوتوکسین یا تست تب زایی …

صحه گذاری بایوبردن

/
آزمون بایوبردن   آزمون بایوبردن بر اساس استاندارد  ISO 11…

صحه گذاری استریلیتی

/
آزمون و صحه‎گذاری استریلیتی (Sterility test) آزمون استریلیتی و…

آزمون زیست سازگاری

/
آزمون زیست سازگاری چیست؟ آزمون زیست سازگاری یا Biocompatibility ی…